UniBank

İnformasiya!

- Ödəniş etdiyiniz plastik kart ilə ödənilən kreditin valyutası fərqli olarsa konvertasiya kartın məxsus olduğu bankın tariflərinə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.
- Qeyri iş günləri və 17:00-dan sonra edilmiş ödənişlər növbəti iş günü icra olunacaq.