AtaSığorta | Onlayn ödəmək

İnformasiya!

Şəhadətnamə nömrələrini ardıcıllıqla yazmaq və ; işarəsi ilə ayırmaqla bir neçə sığorta ödənişini eyni vaxtda etmək mümkündür(MB170000009431;MF1745232231291). Bu, avans ödənişlərinə şamil edilmir.