ALBUKART

İnformasiya!

-İş günləri saat 17:30-dək karta edilən mədaxillər həmin gün saat 19:00-dan sonra kartınıza oturacaqdır.
-İş günləri saat 17:30-dan sonra və qeyri-iş günləri edilmiş ödənişlər növbəti iş günü saat 19:00-dan sonra kartınıza oturacaqdır.