FINCA

İnformasiya!

Sizdən 75 AZN/USD -yə qədər etdiyiniz hər ödənişə görə 0,5 AZN/USD, 75 AZN-dən yuxarı olan hər ödənişə görə isə 1 AZN/USD xidmət haqqı aylıq kredit ödənişindən əlavə tutulacaqdır. Xahiş edirik xidmət haqqını ödəniş zamanı nəzərə alasınız, əks təqdirdə xidmət haqqı sizin aylıq kredit ödənişindən çıxılacaqdır