FINCA | Onlayn ödəmək

İnformasiya!

Sizdən hər ödənişə görə əlavə 1 AZN/USD xidmət haqqı tutulacaq. 17:00-dan sonra yetirilən ödənişlər, növbəti iş günü hesaba oturacaq.
Gündəlik limit 5000 AZN